مخزن زباله 1100 لیتری بدون درب

مشخصات فنی:

 • مخازن دارای 4 عدد چرخش با رینگ دایکاست می‌باشد که دو عدد ترمز دار و دو عدد ساده است.
 • ضخامت کلی ورق های به کار گرفته شده: ضخامت 1.5 گالوانیزه
 • مخزن دارای 4 عدد ضرب گیر در طرفین است
 • پایه چرخ با ورق 3 میلیمتر بوده که جهت تقویت پایه چرخ ها دو عدد لچکی سرتاسری در داخل پایه چرخ ها خورده است

مشخصات:

 • مخازن دارای 4 عدد چرخش با رینگ دایکاست می‌باشد که دو عدد ترمز دار و دو عدد ساده است.
 • ضخامت کلی ورق های به کار گرفته شده: ضخامت 1.5 گالوانیزه
 • مخزن دارای 4 عدد ضرب گیر در طرفین است
 • پایه چرخ با ورق 3 میلیمتر بوده که جهت تقویت پایه چرخ ها دو عدد لچکی سرتاسری در داخل پایه چرخ ها خورده است
 • پایه لوله های نگهدارنده گاری زن به وسیله ناودانی تقویت شده است
 • کلیه جوشکاری با دستگاه CO2 بوده و کلیه درزها به صورت یکنواخت جوشکاری شده است
 • کلیه ورق های سطوح جانبی مخزن به منظور استحکام بالا پرس کاری شده می باشد.